Sıkça Sorulan Sorular

Profesyonel kadro
kaliteli hizmet
anlayışı ile
süreklilik...

Antrepo Sözlüğü


Ardiye

Ticaret eşyasını saklamaya yarayan yere denir(depo). Ayrıca; böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücrete de “ardiye” denilmektedir.


Palet

eşyanın üzerine konulduğu yayvan levhaya verilen isimdir. Genellikle ağaçtandır. Standart Euro palet ölçüsü 120cm x 80 cm. dir. Ancak, bu ölçü dışında da paletler kullanılabilmektedir.


Küşad

Beyan işlemine başlamadan önce beyan verilecek eşyanın cins, nevi, niteliğinin belirlenmesi işlemidir.


Muayene

Beyan verildikten sonra eşyanın cins, nitelik, yaş vs. kontrol edilmesi işlemidir.


Forklift

Yük / eşya yükleyip boşaltmaya yarayan, önde bıçakları olan, elektrikle, tüple ya da mazotla çalışan iş makinelerine denir.


Transpalet

Paletlerin kaldırılıp bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılan, manuel çalışan tekerlekli aletlere verilen isimdir.


Sundurma

Yağmurdan ve güneşten korunmak için yapılan çevresi açık çatıya verilen isimdir.


Kantar

Temeli tek bir kaldıraç ya da sarmal bir yay olan tartı aracı.